Hakkınız

Bize emanet

HAKSEN Olarak Her Zaman Yanınızdayız!

Özel Sektör

Kamu

Toplum

Gelişim

Anlaşmalı Kurum ve Kuruşlar​

Basın Açıklamaları

Başkanın Mesajı

Değerli Üyelerim,

Girdiğimiz 2020 yılı, genelde dünyada özelde ise ülkemizde birçok zorlukla karşı karşıya kalarak mücadele ettiğimiz zorlu bir yıl olmakta. Yeni yönetim kadromuzla birlikte en başta belirtmek isterim ki, tüm bu zorlukları birlik ve beraberlik içerisinde aşabilmek, refah içinde yeni bir yaşama en kısa zamanda kavuşabilmek en büyük temennimizdir.

Toplum olarak hepimizin ortak paydası, özellikle yeni nesil için gelecekte refah içerisinde yaşanabilir, sosyal ve kültürel anlamda gelişmiş, hem kamusal, hem de özel sektör alanında kaliteli hizmetlerin sunulduğu, çalışanlar için de motivasyonu en üst düzeyde tutan ortamlar yaratmak ve bırakmaktır.

HAKSEN olarak Sendikal mücadele bizleri ayrıştıran değerler üzerinden değil; birleştiren değerler üzerinden yapılır düşüncesini temel alarak; Kamusal ve Özel Sektör alanlarında üyelerimizin hak ve sorumluluklarını devlet erkanı ile uzlaşı içerisinde çözmek en temel prensiplerimizdendir.

Düzeni bozmadan, işleri sekteye uğratmadan herkesin Eşit Hak ve Adaletten yana payını alması, daha sistemli bir yapının oluşması ve sistemdeki, geçmişten bugüne gelen bozuklukların düzeltilmesi için gerekli desteğin sağlanması en önemli amaçlarımızdandır.

Aynı zamanda toplumsal konularda, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde sivil toplum örgütleri ile de işbirliği yaparak, özellikle önce üyelerimizin sonra tüm halkımızın eğitilmesi ve geliştirilmesi ve bu bağlamda toplumsal farkındalık yaratılması öncelikli görevlerimiz arasındadır.

Siz üyelerimize; yeni kurduğumuz kurumsal yapı ile daha iç içe, daha ulaşılabilir, çözüm odaklı ve daha iyi hizmet verebilmek adına çalışmaktayız.

Adada bir ilk olan HAKSEN – HİMER’i (Haksızlık İzleme Merkezi)  üyelerimizin hizmetine açmış olmaktan büyük gurur duyuyoruz. HAKSEN, adından da anlaşılacağı gibi Eşit Hak ve Adalet için, yenilikler ve öncülüklerle her zaman yoluna güçlü adımlarla devam edecektir.

 

Hep birlikte el-ele güzel yarınlara, bizler sizler için buradayız.

 

Saygılarımla

Genel Başkan

Eren BÜYÜKOĞLU

Yeni Nesil Sendikacılık

VİZYONUMUZ

Vizyonumuz üyelerimizin ortak ekonomik sosyal kültürel özlük mesleki hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek esasında çağdaş bir çalışma yaşamının oluşturulması ve adil bir sosyal güvenlik sistemi yaratılması , örgütlenme özgürlüğünün insani bir hak, hak arama özgürlüğü bilincinin ise toplumun her kesimine yansıması ve özümsenmesini tesis etmek.

MİSYONUMUZ

Misyonumuz Yaşamın her alanında dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi görüş, felsefi inanç gözetmeksizin üyelerimizin yaptıkları işe uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır “insana sevgi, yaşama saygı” prensibiyle beden ve ruh sağlıklarını koruyup geliştirecek her türlü tedbirin alınıp, sosyal güvenlik sistemi içinde çalışma haklarının sağlanması ve yaşam seviyelerinin korunup yükseltilmesi ve geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak adil bir maaş veya ücrete kavuşmalarını sağlamaktır.

Sendika; İşçilerin ya da işvrenlerin ayrı ayrı olmak üzere iş, kazanç, toplumsal ve kültürel konular yönünden çıkarlarını korumak, yeni haklar sağlamak ve onları daha da geliştirmek amacıyla aralarında yasalar uyarınca kurdukları birlik olarak tanımlanır. Başka bir deyişle sendika, istihdam koşullarını sürdürmek ve geliştirmek için bir araya gelen çalışan gruplarıdır.

Bir sendikanın tipik faaliyetleri arasında, üyelerine yardım ve hizmet sağlanması, kamu hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi için çalışılması, politik kampanya ve endüstriyel eylemler için tüm çalışanlar için daha iyi ücret ve koşullar için toplu pazarlık yapılması sayılabilir.

İşçiler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde bir sendikaya ait olmak hakkına sahiptir ve bir sendikada bulunmak, işverenlerin bireysel çalışanlar üzerinde sahip olduğu gücü dengelemeye yardımcı olur. Eğer bir sendika bir işveren tarafından “tanınırsa” o zaman işveren, sendikanın bu şirketteki çalışanları temsil ettiğini ve ilgili konularda sendika ile görüşeceğini kabul eder.

sendikaya üye olmanın birçok nedeni var. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz;

  1. Ekonomik nedenler: Bireysel çalışan, işverenine kıyasla çok az pazarlık gücüne sahiptir. Ücret ve diğer çalışma koşullarından memnun değilse, işi bırakabilir. Sürekli olarak istifa etmek bir çalışan için yararlı değildir. Bu durum, işçi üzerinde büyük mali ve duygusal bir yük anlamına gelir. İşverene karşı ortak eylemde bulunabilecek bir sendikaya katılmak, işverenin daha iyi istihdam koşulları için işçilerin taleplerini kabul etmesine neden olan güçlü bir araçtır.

– Sendikaya sahip şirketlerde çalışanların ortalama olarak, sendikasız bir işyerinden yüzde 10 daha fazla kazanç sağladığı kanıtlanmış bir gerçektir.

  1. Güvenlik duygusu: Çalışanlar sendikalara, kaza, yaralanma, hastalık, işsizlik vb. çeşitli tehlikelerden ve gelir güvensizliğinden yeterli koruma sağlamanın etkili bir yolu olduğuna inanmaları nedeniyle sendikalara katılabilirler. Sendika, işçilerin emeklilik hakları ve işçilerin yararına olan refah seviyesinin yükseltilmesi için yönetimi zorlar.

– Sendikalı işyerlerinde yüzde 50’ye varan daha az kaza olduğu kanıtlanmış bir gerçektir.

  1. Ayrımcılığı en aza indirme: Ücret, çalışma, transfer, terfi vb. ile ilgili kararlar doğası gereği oldukça özneldir. Denetim otoritesi ile astlarının her biri arasındaki kişisel ilişkiler yönetimi etkileyebilir. Böylece, kayırmacılık ve ayrımcılık şansı vardır. Bir sendika, yönetimi işçilere eşit muamele için baskı yapan personel politikalarını düzenlemeye zorlayabilir. Yönetimin tüm emek kararları, sendikanın yakın denetimi altındadır. Bu, kayırmacılık ve ayrımcılığı en aza indirgeme etkisine sahiptir.
  2. Aidiyet duygusu: Zaman zaman, bir çalışan iş arkadaşlarının da etkisiyle sendikaya katılır; Yapmazsa, genellikle işinde çok zor zamanlar geçirebilir. Öte yandan, bir sendikanın üyeleri olan kişiler, iş arkadaşlarının gözünde saygı duyulan kişiler olduklarını düşünmektedir.
  3. Kendini ifade etme ihtiyacı: Kendini ifade etme arzusu, çoğu insan için temel bir gerçektir. Hepimiz duygularımızı, düşüncelerimizi ve görüşlerimizi başkalarıyla paylaşmak isteriz. Benzer şekilde işçiler de yönetimin onları dinlemesini isterler. Bir sendika, işçilerin duygularını ve fikirlerini tartışabilecekleri bir ortam sağlar. Ayrıca çalışanların duygularını, fikirlerini, görüşlerini ve şikayetlerini yönetime iletir. Yönetim karar alırken bu fikirlere, şikayetlere ve görüşlere gereken önemi verir.
  4. İlişkilerin iyileştirilmesi: Sendikalara katılan çalışanların bir diğer nedeni de, sendikalar, sorunları barışçıl yollarla çözerek yönetim ve işçiler arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinde yardımcı olurlar.

 

Sorularınızı Yanıtlayalım

Yönetim Kurulu

Bize Ulaşın

Adres

Şehit Kemal Ünal Caddesi No: 16 Lefkosa, Nicosia, Cyprus

Email

info@kktchaksen.org.tr

Telefon / Fax

0392 225 57 81 0533 8250825
0533 825 0835

Hakkınız Bize Emanet

Size bir tık uzaklıktayız!